"את סותרת את עצמך ומסיתה לאורך כל הדרך"
ניסים משעל