"באיזו מדינה מחכים שלוש שנים בתור לניתוח?!"
פיני גרשון