"היינו בפרידה מתמשכת. אתמול אמרתי לו שאנחנו משחררים אותו"
ניסים משעל