"משיקולים פוליטיים, הוא מפריע למפכ"ל לייצב את המערכת"
רוני דניאל