ניסה להתגונן ונעצר בניסיון לרצח
גלעד שלמור ודורון הרמן