התבלבלו והכניסו בשוגג למעצר
גלעד שלמור ודורון הרמן