"אנשים גזעניים עיוותו את דבריי והפיצו אותם ברשת!"
פרופ' רפי קרסו