"לילדים קטנים החשופים לטלוויזיה יש עיכוב בשפה"
אילה חסון