החיסול בתאילנד: "אין לתאילנדים שום כוונה לנהל את המשפט בישראל״
גלעד שלמור ודורון הרמן