"אשר אלון חצה את עניין לשון הרע בצורה דרמטית"
ספורט