השר ארדן דורש סף מינימום שטח לכל בליין במועדון
דידי לוקאלי