"מה שקורה עם השופטים בתקופה האחרונה זו בושה"
ספורט