"אתה לא בארגון פשע, אתה בכנסת!"
מועדון ארוחת הבוקר