"זו הייתה חקירה פוליטית מושחתת מצד המשטרה"
פיני גרשון