גרושתו של הרוצח שמעון קופר: נשים, הקשיבו לאינטואיציה
אלון גל