מדוע לא נותנים פה גזר דין מוות?
בן כספית ואריה אלדד