מותר לקנות נשק אבל אסור לשתות בירה
גדי וילצ'רסקי ולאה לב