ספרות יפה: "שלושה סיפורים על שלושה גברים"
רבקה מיכאלי