"נשמע תמוה לתת סיקור אוהד בוואלה תמורת הטבות במאות מיליונים"
אילה חסון