"מה הקטע של הנקודות והקווים האלה?!"
מועדון ארוחת הבוקר