"יעקב פרי הלך הביתה כי אין לו אופי בגרוש!"
יורם שפטל