"זה לא היה מחיר שוק, זה הגיע אחרי מלחמה"
איפה הכסף