"יש לשחרר את העצורים בתיק 4000 או לקצר את מעצרם"
אילה חסון