מדוע פוצץ הריאיון עם קונסול הכבוד של איי מרשל, רני רהב?
ניסים משעל