"אנו נמנע מכך שיו"ר החברה יהיה מבעלי השליטה בה"
איפה הכסף