"על הגופים הציבוריים והעסקיים להתנהל בממשל תאגידי שקוף"
איפה הכסף