רון קופמן: "יותר נוח לכם להילחם בסיגריות מאשר באלכוהול!"
איפה הכסף