"לא יכול לשיר שיר שאני לא מתחבר אליו באמת"
איריס קול