"העובדה שהועידה קמה למרות הרגולטורים, זה הישג בעיניי"
איפה הכסף