"לביקורו הייתה הבטחה - לא ברור מה מדינת ישראל עשתה עמה"
איפה הכסף