"ינון מגל היקר - סרוסי, ג'רושי ואברג'יל לא הגיעו מקרקוב"
יורם שפטל