ברחוב ארלוזורוב יפקיעו שטחים וחניות?
אדוני ראש העיר