"הקלפיות שהראו לנו זה קלפיות דוגמה ומופת"
אילה חסון