"כולם באים לכאן להבין את הפלא הזה"
בן כספית ואריה אלדד