"אבא השאיר מורשת אבל לא ידע להתנהל כלכלית"
איריס קול