"לא מבין למה אנחנו משתתפים בהצבעה"
ינון מגל ובן כספית