"אני לא חושבת שהמשטרה יכולה להחליט אם לגבר מותר לצרוך זנות״
חלי וטלי