"אם אולמרט משקר, למה ברק לא תובע אותו דיבה?"
ינון מגל ובן כספית