אסון פליטת הכדור: "היורה בוכה ולא מגיב בחקירה"
אילה חסון