קרב ענקים: "דודו מפרפר נחמד טינף עלי?!"
מועדון ארוחת הבוקר