"ההתמסרות המוחלטת שלו לנעשה למגרש הייתה מופלאה"
ספורט