"איך יהונתן גפן לא מתבייש - אנחנו עם כובש?!"
גיא פלג