"משתמטים, פרזיטים, עצלנים. אתם לא יותר יהודים"
הקבינט