ח"כ רז לשר ליברמן: "על ראש הגנב בוער הכובע"
הקבינט