"אני לא חוגג את חג החירות, כי אין לי חירות במדינה הזו"
אלדד יניב