לשקול מילים: האם שמנו או השמנו במהלך החג?
מועדון ארוחת הבוקר