"לו הייתי כחלון - לא הייתי נלחם על בג"ץ"
ענת דוידוב בבוקר