70 שנה למדינת ישראל: מרבית האזרחים מגדירים עצמם כציונים
ענת דוידוב בבוקר