"אנחנו במסלול של הידרדרות, הנפיצות גבוהה"
ניסים משעל