70 שנים בשלושה ימים: מסע בין תחנות המדינה
אילה חסון